Ortec Finance

Ortec Finance ondersteunt corporaties met software en advies met als doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van investeringsbeslissingen te managen: “Enable people to manage the complexity of investment decision making”. Dat UX-design bijdraagt aan een betere klantbeleving en daarmee hogere conversie, daar is Ortec Finance van overtuigd. Ze willen daarom de komende jaren blijven investeren in de kwaliteit van design. Afgelopen jaar hebben ze mij gevraagd om het team te coachen op het gebied van UX. Een ontzettend leuke en uitdagende opdracht.

Role
UX Coach
Year
2021
Ortec Finance

Aanpak

Na het interviewen van een aantal stakeholders binnen Ortec Finance bleek dat design voornamelijk werd toegepast aan de voorkant, als styling. In het UX Maturity Model van Nielson Norman Group (een model dat meet hoe succesvol een organisatie vanuit gebruikers ontwerpt), verwijst het toepassen van design als styling naar Stage 2.

Ortec Finance wilde graag doorgroeien naar Stage 3: design integraal toepassen in het development proces. Ik werd gevraagd om het team te begeleiden in het proces in de rol van UX Coach.

Om van Stage 2 naar Stage 3 te komen heb ik samen met het team een stappenplan gemaakt. De belangrijkste stap was Design Thinking toepassen en werken in design sprints. Als je design echt wil toepassen als proces, is het niet iets wat even snel tussendoor kan en moet je de tijd nemen. Zeker bij de ontwikkeling van product onderdelen waarbij klantonderzoek nodig is.

ortec-3.svg

Aan de slag

Tijd voor actie! We zijn voortvarend begonnen met het implementeren van de stappenplan.

De eerste stap was het samenstellen van een UX backlog om vooruit te kunnen werken. Wat ligt er op de plank voor volgend kwartaal, wat willen we oppakken en toetsen met klanten? Ook hebben we design sprints geïntroduceerd. Dit is belangrijk voor een breed gedragen aanpak en betrokkenheid binnen de organisatie. Hoe eerder je de juiste mensen betrekt bij het design, hoe beter het resultaat en hoe groter de kans van slagen.

Na deze design sprints heb ik het team geholpen met opzetten van een klantenpanel en een mini UX lab en laten ervaren hoe leuk en vooral waardevol het is om prototypes te testen met de doelgroep.

Resultaat

Een van de mooiste dingen aan het coachen van een designteam vind ik dat je gedurende het proces samen verschillende doelen behaalt. Zeker met een betrokken designteam als dat van Ortec Finance.
Een van de belangrijkste doelen was het succesvol introduceren en toepassen van design sprints. Maar ook het opstellen van een testplan en een klantpanel heeft gezorgd voor structurele aandacht voor design. Samen hebben we veel geleerd over het toepassen van UX in een agile omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat het team na dit traject op eigen benen verder kan met het maken van producten waar klanten echt blij van worden!